TƯ VẤN ĐẦU TƯ KIM LONG - KAPITAL

Bằng những kinh nghiệm dày dặn và khả năng nắm xu thế phát triển ,Tập đoàn quốc tế Kim Long đã và đang xây dựng đội ngũ chuyên viên tư vấn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

 Khi nhận được yêu cầu tư vấn của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, luật sư tư vấn của tập đoàn quốc tế Kim Long sẽ gặp gỡ trực tiếp nhà đầu tư để trao đổi các nội dung công việc cần làm, thu thập thông tin tài liệu, đồng thời giải đáp sơ bộ cho nhà đầu tư các vấn đề liên quan đến yêu cầu của nhà đầu tư. Trên cơ sở các thông tin, tài liệu và các yêu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ:

- Tư vấn pháp lý, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định.

- Tư vấn về lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty (trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp).

- Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.

- Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư.

- Tư vấn lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư và hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

- Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính.

- Dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

- Đại diện tham gia đàm phán thương lượng ký kết Điều lệ, hợp đồng liên doanh và các thỏa thuận khác giữa các nhà đầu tư.

- Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.

- Thực hiện việc xúc tiến các thủ tục đầu tư, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thúc đẩy tiến trình hồ sơ.

- Nhận giấy chứng nhận đầu tư.

- Đăng ký khắc con Dấu và đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Dịch vụ pháp lý khác liên quan tới thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.