Bất động sản và xây dựng

Với những kinh nghiệm đạt được trong nhiều năm nghiên cứu và phát triển tập đoàn quốc tế Kim Long, các nhà lãnh đạo đã xây dựng lên đội ngũ chuyên gia và tư vấn viên chuyên nghiệp. 

- Tư vấn điều kiện, trình tự và thủ tục đầu tư dự án bất động sản theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  

- Tư vấn và thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

- Thay mặt Quý khách hàng đàm phán, thương thảo và soạn thảo các hợp đồng liên quan đến bất động sản, như hợp đồng thuê, cho thuê thương mại, hợp đồng phát triển bất động sản, hợp đồng xây dựng.

- Tư vấn trình tự để triển khai dự án đầu tư xây dựng.

- Tư vấn và soạn thảo tài liệu cần thiết cho hồ sơ hợp đồng xây dựng.