Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ được xem như một tài sản và công cụ đóng góp quan trọng cho thành công của mỗi doanh nghiệp. Hiểu rõ tầm quan trọng của Quyền sở hữu trí tuệ, Tập đoàn quốc tế Kim Long đã xây dựng một bộ phận chuyên trách tư vấn pháp luật trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. 

Chúng tôi cung ứng các dịch vụ tư vấn như:

Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ quyền tác giá và quyền liên quan .

Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ sáng chế .

Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

- Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp.

Tư vấn pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghệ.

Tư vấn cấp phép hoạt động trang tin điện tử.

Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ( Vi phạm, tranh chấp đối với nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền, cạnh tranh …)