Tư vấn xây dựng thương hiệu

Mỗi doanh nghiệp, dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh và tuyên ngôn định vị, sẽ có những chiến lược phát triển hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như một con người, sau khi được khai sinh, được đặt tên thương hiệu đẹp và rất nhiều kỳ vọng của những nhà sáng lập; thương hiệu có rất nhiều con đường phát triển: lớn lên nhanh chóng với một vòng đời ngắn hoặc bước từng bước chậm rãi với tương lai hàng trăm năm tuổi…

Với nhiều năm kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp và nghiên cứu chiến lược thương hiệu của đội ngũ chuyên gia Tập đoàn quốc tế Kim Long sẽ đem lại những giải pháp đặc biệt hữu ích và có hiệu quả đối với mô hình doanh nghiệp Việt vừa và nhỏ.

Nghiên cứu thương hiệu, xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Đánh giá hiện trạng thương hiệu, Phân tích đối thủ cạnh tranh

Định giá thương hiệu, xây dựng hình tượng thương hiệu, định vị thương hiệutái định vị thương hiệu (repositioning), sáng tạo lời hứa thương hiệu, đặt tên thương hiệu (Brand naming), đổi tên thương hiệu (rebrand).

Tư vấn chiến lược Kiến trúc thương hiệu.

Chiến lược khác biệt hóa, chiến lược Mở rộng thương hiệu,…